101 Concept

Snelstartgids ››
Parent Previous Next

Concept
1 Wat is het?

Hieronder een visueel overzicht van de structuur van COSNICS:
1.1 Repository

Elke gebruiker heeft een eigen opslagplaats waar Content Objecten (documenten, afbeeldingen, video, oefeningen, opdrachten, …)   worden opgeslagen: de Repository.

Dit is een virtuele bibliotheek van alle materialen die een gebruiker in COSNICS heeft aangemaakt of opgeladen.

1.2 Content object

Elk item (bestand, pagina, afbeelding, video, forum…)  in de Repository wordt binnen COSNICS omschreven als een Content Object.

Een Bestand bv. is binnen COSNICS een Content Object, net zoals afbeeldingen, aankondigingen en een forumpost.  

Die objecten kunnen enkelvoudig zijn, of kunnen bestaan uit een aantal andere objecten. In die gevallen spreken we van een complex object. Een oefening bestaande uit titel, beschrijving en een aantal eigenschappen met daaraan gekoppeld een reeks van vragen is een typische voorbeeld van een complex object.

Store once, use many

Elke wijziging aan een Content Object wordt doorgevoerd in alle publicaties van datzelfde Content Object.

Tikfoutje? Nieuwere versie? : pas het Content Object in je Repository aan, en het wordt overal aangepast waar het gepubliceerd is.


1.3 Applicaties

Bovenstaande Content Objecten kunnen worden gepubliceerd in verschillende locaties: we noemen ze applicaties. Voorbeelden van applicaties zijn


In de Applicaties verschijnen de publicaties van de Content Objecten, maar de Content Objecten blijven steeds in de Repository staan.

1.4 Publicaties

Een publicatie van een Content Object betekent dat je het vanuit je Repository ter beschikking stelt voor één of meerdere gebruikers of groepen in een applicatie.


Bv.: een PDF-document uit je Repository stel je in cursus XYZ ter beschikking (= publiceer)  van de groep studenten opleiding AAA en gebruikers Jan en Lies.

1.5 Delen

Content Objecten uit je Repository kun je delen met andere gebruikers van COSNICS. Op die manier kun je samenwerken aan bv. een specifieke pagina, wiki of oefening.

Om te delen maak je gebruik van een Workspace.


1.6 Workspaces

In een Workspace kun je Content Objecten uit je repository publiceren.  Je kunt de Workspace delen met anderen.  Je kunt per gebruiker met wie je deelt de rechten instellen:


2 Samengevat

Een Content Object (bv. een bestand) wordt opgeslagen in je persoonlijke opslagruimte, de Repository, en via een cursus (of een andere applicatie) voor andere gebruikers gepubliceerd.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation