125 Verplaatsen

Snelstartgids ››
Parent Previous Next

Verplaatsen


1 Wat is het?

Je kunt elk Content Object verplaatsen binnen de Repository of binnen een tool in de cursus.

2 Stappen / onderdelen

2.1 Eén Content Object verplaatsen

2.2 Content Objecten in bulk verplaatsen

3 Vereiste voorkennis


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily