123 Tabs Maak, Blader, Importeer

Snelstartgids ››
Parent Previous Next

Maak, Selecteer uit, Importeer


1 Wat is het?

Als je publiceert vanuit de cursus of naar een Complex Content Object, dan zie je onder de knop Publiceer 3 onderverdelingen:

    1. Maak: hieronder vind je de Content Objecten die je “on the fly” kunt maken
    2. Selecteer uit: zoek in je Repository of in een Workspace naar het Content Object / de Content Objecten die je wil publiceren
    3. Importeer: via Importeer - Zip kun je direct een gezipte map van op je PC uitpakken naar je Repository en publiceren in de cursus of in het Complexe Content Object

2 Verwante quicksheets

3 Vereiste voorkennis


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator