111 Publicatie

Snelstartgids ››
Parent Previous Next

Publicatie


Content Object, Repository

1 Wat is het?

Een publicatie is een Content Object dat voor gebruikers gepubliceerd is in een cursus, een forum, een assessment, een portfolio.

Een publicatie kan

Als een publicatie verwijderd wordt, dan blijft het Content Object steeds beschikbaar in de Repository.

2 Stappen / onderdelen

2.1 In tabelweergave: publicatie van 1 Content Object aanpassen


2.2 In tabelweergave: publicatie van verschillende Content Objecten tegelijk aanpassen

3 Verwante quicksheets

4 Vereiste voorkennis


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator