108 Maak

Snelstartgids ››
Parent Previous Next

Maak  


Een Content Object maken

1 Wat is het?

Via Maak kun je alle Content Objecten maken in COSNICS: een Bestand, een Pagina, een Aankondiging, een Leerpad, enzovoort...


2  Onderdelen

Bij Maak moet je altijd de volgende items invullen of selecteren:

  1. titel / onderwerp
  2. categorie = de map in je Repository waar het Content Object zal bewaard worden
  3. bericht / inhoud / beschrijving

Een rood sterretje duidt de items aan die verplicht moeten ingevuld worden.

Klik op de knop Maak om te bevestigen.

3  Verwante quicksheets

4 Vereiste voorkennis


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator